Místní knihovna Dolní Lhota

O knihovně

Informace o naší knihovně

- Knihovna se nachází v budově obecního úřadu

-V knihovně je celkem 3181 knih

-Knihovní fond:  beletrie pro dospělé 1762

                        naučné pro dospělé 618

                        dětské beletrie 557

                        dětské naučné 244

- V knihovně je možné během půjčovní doby využít internet ZDARMA

-Pracovnice Městské knihovny Luhačovice vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Luhačovice.